Bổ trung ích khí Nam Hà 10 viên_ 10 hộp | 0986.705.693

Bổ trung ích khí Nam Hà giúp hỗ trợ tiêu hóa, ăn ít, bụng trướng, tiêu chảy lâu ngày, tỳ vị suy nhược, sản phẩm sử dụng cho người có thân thể mệt mỏi, yếu sức