Du zhong gu Jin Jeng, đỗ trọng nhức khớp Đài Loan dạng lọ loại viên trắng đỏ 30 viên_ 01 hộp | 0986.705.693

Du zhong gu Jin Jeng, đỗ trọng nhức khớp thuỷ Đài Loan dạng lọ loại viên trắng đỏ có tác dụng hiệu quả khắc phục các trường hợp tê bại, đau nhức chân, thận suy,…