Du zhong gu Jin Jeng, đỗ trọng nhức khớp thuỷ Đài Loan viên trắng đỏ _ 20 hộp | 0986.705.693

Du zhong gu Jin Jeng, đỗ trọng nhức khớp thuỷ Đài Loan viên trắng đỏ có tác dụng hiệu quả khắc phục các trường hợp tê bại, đau nhức chân , thận suy,…