Duzong maoji wan, đỗ trọng mao kê hoàn Malaysia 20 viên_ 10 hộp | 0986.705.693

Duzong maoji wan, đỗ trọng mao kê hoàn Malaysia có tác dụng hiệu quả khắc phục các trường hợp hó khăn trong vận động, suy giảm và tổn thương xương khớp.