Ích nhĩ đan 60 viên_ 36 hộp | 0986.705.693

Ích nhĩ đan được biết đến khá phổ biến với công dụng hỗ trợ điều trị ù tau, điếc, nghe không rõ. Ích nhĩ đan giúp hỗ trợ giúp khai khiếu, cải thiện thính lực, giúp giảm ù tai.