Kong ting zhi ke ling dan ho trái quýt Malaysia tem nai nổi loại vỉ 34 viên_ 36 hộp | 0986.705.693

Kong ting zhi ke ling dan ho trái quýt Malaysia tem nai nổi  loại vỉ có tác dụng hiệu quả khắc phục các trường hợp ho khan, ho gió, ho dị ứng thời tiết,…