Nin jiom pei pa koa, niệm từ am hiếu tử, xuyên bối tỳ bà cao HongKong 300ml_01 hộp | 0986.705.693

Nin jiom pei pa koa, niệm từ am hiếu tử, xuyên bối tỳ bà cao HongKong là liệu pháp hữu hiệu dành cho người ho khan, ho gió, ho có đờm,… Đồng thời, giúp nhuận phổi, mát họng, hạ hỏa, thanh giọng.