Pak yuen tong bird’s nest chuan bei pei pa koa, tổ yến xuyên bối tỳ bà cao HongKong 150ml_ 01 hộp | 0986.705.693

Pak yuen tong bird’s nest chuan bei pei pa koa, tổ yến xuyên bối tỳ bà cao được sản xuất tại HongKong là liệu pháp hữu hiệu dành cho người mắc các chứng liên quan đến ho, đau họng,…