Pilulae cortices eucommiae et ossis tigers, đỗ trọng hổ cốt hoàn 60 viên_20 hộp | 0986.705.693

Pilulae cortices eucommiae et ossis tigers, đỗ trọng hổ cốt  chuyên trị phong tê thấp nhức mỏi, bổ khí huyết tráng yêu bổ gan, gan thận yếu, mỏi lưng, đầu gối co quắt, đau gân đau cốt, tay chân tê lạnh, gân cốt yếu, khử phong thấp, hoạt huyết, cương gân tráng cốt.