Qu feng huo luo dan, khu phong hoạt lạc đơn HongKong 45 viên _ 10 hộp | 0986.705.693

Qu feng huo luo dan, khu phong hoạt lạc đơn HongKong là sản phẩm giúp hỗ trợ việc điều trị các bệnh xương khớp cũng như khu trừ phong thấp, thông kinh hoạt lạc, cường gân tráng cốt, hành khí hoạt huyết.