Qu feng huo luo dan, khu phong hoạt lạc đơn HongKong (loại 1) 45 viên _ 10 hộp | 0986.705.693

Qu feng huo luo dan, khu phong hoạt lạc đơn HongKong loại 1 là sản phẩm giúp hỗ trợ việc điều trị các bệnh xương khớp cũng như khu trừ phong thấp, thông kinh hoạt lạc, cường gân tráng cốt, hành khí hoạt huyết.