Salicylic acid and phenol plasters, miếng dán mụn cóc 06 miếng_ 01 hộp | 0986.705.693

Salicylic acid and phenol plasters, miếng dán mụn cóc là liệu pháp hữu hiệu dành cho người gặp tình trạng chai chân, mắt cá chân, mụn cóc ở tay và chân.