Samyun wan, sâm nhung hoàn đỏ Malaysia loại 1 20 viên_ 10 hộp | 0986.705.693

Samyun wan, sâm nhung hoàn đỏ loại 1 được sản xuất tại Malaysia là liệu pháp hữu hiệu dành cho người sức khoẻ suy giảm, thể trạng quá gầy,… có tác dụng hiệu quả khắc phục các trường hợp không dung nạp được dinh dưỡng dầu vào, mất ngủ, khó lên cân,…