Uxiao jiuxin wan, cứu tim hoàn Trung Quốc 60 viên x 2 lọ_ 01 hộp | 0986.705.693

Uxiao jiuxin wan, cứu tim hoàn Trung Quốc giúp thư giãn mạch máu, giảm co thắt mạch máu làm giảm sức cản mạch, giảm bớt gánh nặng trực tiếp mở rộng  trên tim, động mạch vành.