Vall Boon antacid 606, dạ dày xanh Malaysia 36 viên_10 hộp | 0986.705.693

Vall Boon antacid 606, dạ dày xanh Malaysia là liệu pháp hữu hiệu dành cho người có các triệu chứng liên quan đến dạ dày và đường tiêu hoá kém.